14. maalis, 2015

Teksti

Tämän vuotinen suden metsästys päättyy nyt sunnuntaina. Kaksivuotisen kokeilun liikkeelle lähetti maa- ja metsätalousministeriö. Susikanta nähtiin liian suurena. Susihaittoja haluttiin ehkäistä ja luoda keinoja suden ja ihmisen rinnakkaiselon parantamiseksi. Onnistuiko?

Kannanhoidollisen sudenpyynnin piti kohdistua nuoriin yksilöihin. Mutta toisin kävi. Suuri osa kaadetuista eläimistä on aikuisia. Tätä ounasteltiin etukäteen susiystävällisissä piireissä. Metsästystilanteessa nuoren susiyksilön erottaminen vanhasta on vaikeaa ellei joissakin tilanteissa mahdotonta. Henkipatoksi päätyneet nuoret sudet ovat aiheuttaneet eniten harmia ihmisille. Ne ovat myös lauman kannalta kaikkein vähiten vaikuttamassa sen elinvoimaisuuteen. Luonnonsuojelijat ovatkin huolissaan että "kannanhoidollisella" pyynnillä aiheutettiin vain enemmän harmia. Laumakoheesion kannalta tärkeitä vanhoja eläimiä ammuttiin, joukossa kolme pantasutta. Toiminta saattoi suistaa susilaumat vaan entistä enemmän hajalleen.