10. huhti, 2015

Hukkajahti

Luonto-Liitto tekaisi valituksen Suomen susijahdista Euroopan komissioon. Liiton mielestä suojellun suden metsästys maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä poikkeusluvalla toteutettiin luontodirektiivin vastaisesti. Metsästys mm. suoritettiin liiton mukaan susien lisääntymisaikaan. Tarkoitus oli poistaa nuoria susia mutta toteutuneessa jahdissa ammuttiinkin huomattava määrä aikuisia susia. Lisäksi ainakin Kainuun alueella Kuhmossa ammuttiin kolme pantasutta. Pantasusien ja alfayksilöiden ampumista oli ohjeistettu välttämään.

Toteutettu kokeilu on kaksivuotinen. Kokeilulla pyritään lähentämään riistaviranomaisten ja metsästäjien välejä samoin kun palauttamaan paikallisten ihmisten luottamus viranomaispäätöksiin sekä poistamaan salametsästys. Jos luodit jatkossakin tavoittavat laumakoheesion kannalta tärkeät aikuiset sudet tai jos salapyynti jatkuu kokeilusta huolimatta kokeilulle voi sanoa toisen vuoden jälkeen hyvästit.