1. elo, 2015

Valikoivaa suvaitsevaisuutta

Tämän päivän Hesarissa toimittaja Kristiina Markkanen analysoi asiantuntevasti kolumnissaan Multikulturalismin ”painajainen” perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen facebook-kirjoituksellaan liikkeelle lähettämää kohua monikulttuurisuudesta. Markkanen arvelee, että ehkä Immonen puhuikin enemmän poliittisesta ja aatteellisesta käsitteestä monikulturalismi ? Markkanen esittää kuinka eri puolilla Eurooppaa harjoitettu maahanmuuttopolitiikka tunnisti ja tunnusti eri etnisten ja kulttuuristen ryhmien olemassaolon ja otti yhteisöt mukaan poliittiseen toimintaan. Sen tarkoitus oli hyvä; ”rakentaa siltoja erityisesti muslimiyhteisöjen ja kantaväestön välille muun muassa ohjaamalla varoja eri etnisten yhteisöjen toimintaan ja valitsemalla sieltä mallikansalaisia edustamaan omia yhteisöjään kunnalliseen ja valtion tason politiikkaan." Mutta hommapa ei toiminutkaan. ”Se minkä piti olla lääke sosiaalisiin ongelmiin, näyttikin olevan yhteiskunnallisen konfliktin polttoainetta.” Seurauksena oli poliittisen kartan oikean laidan populististen äärioikeistolaisten liikkeiden roisi kasvu.  

Suomi on tästä ”kehityksestä” jäänyt sivuun muistuttaen pitkään enemmänkin sulkeutuneisuudessaan Itäblokin maita. Viime vuosikymmeninä olemme maahanmuuttajien määrässä kuroneet eroa kiinni aloittamatta kuitenkaan minkäänlaista asiallista poliittista keskustelua monikulttuurisuuden hyvistä ja huonoista puolista maassamme. Markkanen kysyykin mitä avoimuuden ja monikulttuurisen yhteiskunnan kannattajat itse asiassa kannattavat? Onko Suomen edeskäyvillä mitään näkemystä monikulttuurisuuden suunnasta maassamme? Markkanen kirjoittaa kuinka ”monikulttuurisuuden puolustajien ja liberaalien pitää hylätä relativistiset asenteensa ja alkaa jälleen ylpeinä kannattaa universaaleja arvojaan, kuten sananvapautta.” Markkanen tarkoittanee tällä Immosen tapausta suoden myös edustaja Immoselle mahdollisuuden sanoa aiheesta mielipiteensä tai päätoimittaja Matias Turkkilalle pitää puheensa ilman suvaitsevaisuutta puolustamaan asettautuneiden ihmisten suvaitsematonta käytöstä.